DOI: 10.5300/2011-1/21

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2011

Pages: 21–64

Author: Michal Růžička

Použití Subversion pro verzování TEXových dokumentů

Článek představuje výhody použití systému pro správu verzí Subversion při vývoji TEXových dokumentů a balíků maker. Popsány jsou základní principy Subversion, následuje předvedení praktického použití krok za krokem.

Version Control of TEX Documents Using Subversion

This article presents advantages of using Subversion revision control system in conjunction with development of TEX documents and macro packages. Basic principles of Subversion are described and step-by-step tutorial follows.

References

  1. Collins-Sussman, Ben; Fitzpatrick, Brian W.; Pilato, C. Michael. Version Control with Subversion: For Subversion 1.7 [online]. (Compiled from r4227). c2002–2011 [cit. 2011-11-29]. URL: http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn-book.html
  2. Apache Subversion [online]. 2011 [cit. 2011-11-29]. Apache Subversion 1.7 Release Notes. URL: https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.7.html
  3. Apache Subversion [online]. 2009 [cit. 2011-11-29]. Apache Subversion 1.6 Release Notes. URL: https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.6.html
  4. Apache Subversion [online]. 2008 [cit. 2011-11-29]. Subversion 1.5 Release Notes. URL: https://subversion.apache.org/docs/release-notes/1.5.html
  5. Apache Subversion Changelog [online]. 24 Oct 2011 [cit. 2011-11-29]. Subversion 1.5 Release Notes. URL: https://svn.apache.org/repos/asf/subversion/tags/1.7.1/CHANGES

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG