DOI: 10.5300/2011-1/4

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2011

Pages: 4–20

Authors: Petr Sojka, Michal Růžička

Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny

Postup zpracování odborných, zejména matematických časopisů je založen na TEXu a navazujících technologiích. Vydavatel většinou články zpřístupňuje a paralelně publikuje i elektronicky. Vytváří optimalizovanou verzi pro webové šíření, verzi pro archivaci, případně i verzi optimalizovanou pro čtení na obrazovce.

Článek popisuje navržený a implementovaný postup zpracování několika matematických časopisů deponujících svou produkci v~České digitální matematické knihovně DML-CZ a následně v~Evropské digitální matematické knihovně EuDML.

A Scientific Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library

Production workflow of publishing scientific, especially mathematical journals is based on TEX and related technologies. Publisher usually prepare and make papers available electronically in a digital library, optimized for digital delivery and eventually for reading too.

Paper describes designed and implemented production workflow of several mathematical journals that archive their production in the Czech Digital Mathematics Library DML-CZ, which is subsequently available in the European Digital Mathematics Library

References

  1. Miroslav Bartošek, Martin Lhoták, Jirí Rákosník, Petr Sojka, and Martin Šárfy. DML-CZ: The Objectives and the First Steps. In J. Borwein, M. Rocha E. and F. Rodrigues J. editors, CMDE 2006: Communicating Mathematics in the Digital Era, pages 69–79. A. K. Peters, MA, USA, 2008.
  2. Thierry Bouche. A pdfLATEX-based automated journal production system. TUGboat, 27(1):45–50, 2006.
  3. Centre de diffusion de revues académiques mathématiques. [online]. [cit. 2010-01-13]. URL: http://www.cedram.org/
  4. Apics Team. Tralics: a LaTeX to XML translator. [online], October 2009. [cit. 2009-11-14]. URL: http://www-sop.inria.fr/apics/tralics/
  5. Thierry Bouche. CEDRICS: When CEDRAM Meets Tralics. In Petr Sojka, editor, Towards Digital Mathematics Library, Proceedings of the DML 2008 workshop, pages 153–165.
  6. Eitan M. Gurari. TeX4ht: LaTeX and TeX for Hypertext. [online], June 2008. [cit. 2010-02-18]. URL: http://www.tug.org/applications/tex4ht/
  7. CV Radhakrishnan. HCode: a web notebook extrapolating TeX4ht. [online], September 2009. [cit. 2010-02-18]. URL: http://www.tug.org/tex4ht/hcode.html

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG