DOI: 10.5300/2012-1/20

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2012

Pages: 20–41

Author: Petr Olšák

OPmac – makra rozširující možnosti plainTEXu

OPmac je balík jednoduchých doplňujících maker k~plainTEXu umožňující uživatelům základní LATEXovou funkcionalitu: změny velikosti písma, automatickou tvorbu obsahu a rejstříku, práci s~bib databázemi, referencemi, možnost proložení referencí hyperlinkovými odkazy atd. V~tomto článku jsou ukázány významné vlastností makra OPmac. Soubor maker a úplná uživatelská i technická dokumentace jsou ke stažení na http://petr.olsak.net/opmac.html.

OPmac — The Macro Package to Enrich the Possibilities of PlainTEX

The OPmac package is set of simple additional macros to plainTEX. It enables to users to take advantage of basic LATEX functionality: the font size changing, automatic creation of table of contents and index, working with bibliography databases, tables, references including hyperlinks option, etc. In this paper, the significant properties of the OPmac are shown. The complete source of the macros and user and technical documentation are available on the http://petr.olsak.net/opmac.html.

OPmac, plainTEX extension macros, CSplain

References

  1. L. Lamport. LATEX: A Document Preparation System: User’s Guide and Reference Manual. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1994.
  2. M. Goossens, F. Mittelbach, a A. Samarin. The LATEX Companion. AddisonWesley, Reading, Massachusetts, 1993.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG