DOI: 10.5300/2012-2/110

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2/2012

Pages: 110–114

Author: Jan Přichystal

Přechod na XETEX/XELATEX a další vylepšení na TEXonWeb

References

  1. M. Klang: Tvorba stylu pro sazbu tabulek v systému TEX/LATEX. (Diplomová práce.) Brno : Mendelova univerzita, 2011.
  2. P. Talandová: Přístupy ve zpracování tabulek v systémech DTP. (Diplomová práce.) Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG