DOI: 10.5300/2012-2/115

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2/2012

Pages: 115–119

Author: Tomáš Hála

Novinky v projektu bib.sty

bibliografické citace, sazební styl, bib.sty

New Features in Project bib.sty

Project bib.sty focuses on typesetting of references from publishers point of view, ie. on optimisation of typesetting process and on lowering of its laboriousness.

This paper presents new features in the user interface as well as in the implementation, eg. new structures for norm, maps, and laws; optionally additive behaviour of macro for URI if more links are used; user-friendly font settings. The solution of linebreaks at standard book numbers has been proposed and implemented by the command \typesetorbreak. Finally, new suggestions for the futher development have been outlined.

References

  1. ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 39 s.
  2. ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1996, 39 s.
  3. ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2000, 39 s.
  4. International DOI Foundation (IDF). The DOI® System [on-line]. 2011. [cit. 2011-09-25]. URL: http://www.doi.org
  5. Petr Olšák: ISBN 80-85615-64-9TEXbook naruby. 1. vyd. Brno : Konvoj, 1997. 466 s.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG