DOI: 10.5300/2012-3/130

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3/2012

Pages: 130–136

Author: Peter Wilson

Mohlo by to fungovat. II – Formuláře

Příspěvek ukazuje kousky LATEXového kódu, které mohou autorovi usnadnit sazbu formulářů. Jsou zde uvedena makra na tvorbu různých zaškrtávacích políček a linek a ukázáno využití LATEXového prostředí picture k sazbě celého formuláře.

LATEX, sazba formulářů, prostředí picture

It might work II. – Forms

This paper shows pieces of LATEX code that may help typesetting forms. The author presents simple macros for typesetting tickboxes and rules and he typesets the whole form using the picture environment.

LATEX, typesetting of forms, picture environment

References

  1. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 22(4), 339 (2001).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG