DOI: 10.5300/2012-3/137

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3/2012

Pages: 137–149

Author: Gilles Van Assche

Blahtexml and multi-target document generation

Blahtex and Blahtexml are open-source tools for converting mathematical expressions written in the TEX syntax into MathML. This article focuses on a particular use case, where the source of a scientific document is written in XML and can be the input for a variety of output formats, ranging from LATEX articles to documents in OpenDocument format to web pages. We show that Blahtexml can play a central role in such a context, where the author wishes to enter equations in the TEX syntax and yet enable his document for publication not only with TEX but also in MathML-based formats.

Blahtex, Blahtexml, MathML, TEX., LATEX, conversion, publishing of mathematical documents

Blahtexml a generování dokumentů v různých formátech

Blahtex a Blahtexml jsou nástroje typu „open-source“ pro koverzi matematických výrazů zapsaných syntaxí jazyka TEX do MathML. Tento článek se zaměřuje na konkrétní příklad, kde zdroj vědeckého dokumentu je zapsán v XML a může být vstupním formátem pro konverzi do celé řady formátů výstupních, od článků psaných v LATEXu přes formát OpenDocument až po webové stránky. Ukážeme jak Blahtexml může hrát významnou roli, když autor si přeje vkládat rovnice v syntaxi TEXu, ale současně chce umožnit publikování svého dokumentu ve formátech odvozených z MathML.

Blahtex, Blahtexml, MathML, TEX, LATEX, konverze, publikování matematických dokumentů

References

 1. World Wide Web Consortium. Mathematical Markup Language (MathML). URL: http://www.w3.org/standards/webdesign/math
 2. Organization for the Advancement of Structured Information Standards. Open Document Format for Office Applications (OpenDocument). URL: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
 3. World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language (XML). URL: http://www.w3.org/standards/xml/
 4. World Wide Web Consortium. Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT). URL: http://www.w3.org/standards/xml/transformation
 5. World Wide Web Consortium. HTML & CSS. URL: http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
 6. Mozilla. Firefox. URL: http://www.firefox.com
 7. Design Science. MathPlayer plug-in. URL: http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/
 8. D. Harvey, G. Van Assche: Blahtex and blahtexml version 0.8 manual.
 9. Norman Walsch: DocBook 5: The Definitive Guide. O’Reilly, 2010.
 10. Gilles Van Assche: ExampleDoc.
 11. T. Wegrzanowski: Texvc.
 12. Wikimedia Foundation. MediaWiki. URL: http://www.mediawiki.org/
 13. Mediawiki. Extension: Blahtex. URL: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Blahtex
 14. Wikipedia. Single source publishing. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Single_source_publishing
 15. D. Veillard: The xsltproc tool.
 16. OpenOffice.org. Issue 91779. URL: http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=91779

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG