DOI: 10.5300/2012-4/198

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 4/2012

Pages: 198–207

Author: Pavel Farář

Introducing the PT Sans and PT Serif typefaces

This article introduces the high quality typefaces PT Sans and PT Serif released by ParaType. They cover many languages written in Latin or Cyrillic scripts.

ParaType, fonts, PT Sans, PT Serif, Cyrillic type face, Roman type face

Písma PT Sans a PT Serif

Tento článek představuje kvalitní písma PT Sans a PT Serif od ruské písmolijny ParaType. Tato písma se hodí pro mnoho jazyků, které používají latinku nebo azbuku.

ParaType, fonty, PT Sans, PT Serif, azbuka, latinka

References

  1. ParaType. URL: http://www.paratype.com
  2. ParaType. URL: http://www.paratype.ru
  3. Omniglot. URL: http://www.omniglot.com
  4. Unicode Consortium. URL: http://unicode.org

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG