DOI: 10.5300/2013-1/2

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2013

Pages: 2–12

Author: Tomáš Fábry

Fonty Comenia pre systém TEX

Tento článok popisuje podporu fontov Comenia pre systém TEX, ktorá vznikla ako súčasť mojej diplomovej práce. V úvode je načrtnutá motivácia, ktorá viedla k vzniku tejto podpory. Následne sa čitateľ môže dozvedieť niekoľko informácií o jednotlivých rodinách Comenia. V ďalších kapitolách je popísaný proces tvorby podpory pre OpenType fonty a tiež návod na inštaláciu a použitie balíčka s podporou.

Comenia, fontspec, OpenType fonty

Comenia fonts support for TEX

This article describes the Comenia fonts support for the system TEX which was created as a part of my diploma thesis `Comenia fonts support for TEX'. The introduction outlines the motivation that led to the creation of this support. Subsequently reader can find some information about Comenia fonts. The process of the Comenia fonts support creation is described in the section 3. The installation and using instructions are given at the end of the article.

Comenia, fontspec, OpenType fonty

References

  1. Tomáš Fábry: Comenia fonty pre TEX. Diplomová práca. URL: http://is.muni.cz/th/325338/fi_m/thesis.pdf [cit. 2013-05-26]
  2. Brousil, Tomáš; Lencová, Radana; Štorm, František. Comenia: České školní písmo. URL: http://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/vizualni-styl-univerzity/jednotny-vizualni-styl/Documents/Projekt%20Comenia.pdf [cit. 2013-05-20]
  3. Kohler, Eddie. otftotfm Manual URL: http://www.lcdf.org/type/otftotfm.1.html [cit. 2013-05-21]
  4. Olšák, Petr. OFS: Olšákův fontový systém URL: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/ofs/ofsdoc.pdf [cit. 2013-05-21]

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG