DOI: 10.5300/2013-1/31

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2013

Pages: 31–43

Author: Roman Plch

Interaktivní 3D grafika v PDF dokumentech

Příspěvek navazuje na článek [8] a všímá si zejména změn, které v problematice vkládání interaktivní 3D grafiky do PDF dokumentů nastaly od doby jeho publikování. Balíček movie15 byl nahrazen balíčkem media9, který začleňování 3D grafiky do PDF dokumentů významným způsobem zjednodušuje. Druhá část příspěvku popisuje současné možnosti tvorby matematických 3D objektů a jejich konverzi do formátů PRC a U3D a zaměřuje se zejména na využití open source produktů.

interaktivní 3D grafika, U3D, PRC, PDF, pdfLATEX

Interactive 3D Graphics in PDF Documents

The paper presents the authors' experience with including interactive 3D objects into PDF documents by using pdfTEX and the media9 package. This procedure preserves the possibility of the user's interaction with 3D objects even in the final PDF document without the necessity of the local installation of original graphical programs. In the second part, creation of 3D graphics in several mathematics programs and its conversion to PRC (U3D) with the use of commercial and open source software has been described.

interactive 3D graphics, U3D, PRC, PDF, pdfLATEX

References

 1. Adobe Systems Inc. PRC Format Specification URL: http: //livedocs.adobe.com/acrobat_sdk/10/Acrobat10_HTMLHelp/API_References/PRCReference/PRC_Format_Specification/index.html
 2. Adobe Systems Inc. JavaScript for Acrobat 3D Annotations URL: http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/js_3d_api_reference.pdf
 3. ECMA International Universal 3D File Format (ECMA-363), 4th Edition URL: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-363%204th%20Edition.pdf
 4. PDF documents with integrated 3D interactive models: IDTF to U3D. In: Wikipedia: the free encyclopedia URL: http://wiki.jmol.org/index.php/File_formats/3D_PDF [cit. 2014-02-10]
 5. Graf, Norman A. 3DPDF: Open Source Solutions for Incorporating 3D Information in PDF Files. In: IEEE 2012 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference URL: http://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-15295.pdf [cit. 2013-05-23]
 6. Grahn, Alexander. The media9 package URL: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/media9/doc/media9.pdf
 7. Kutal, Ondřej. Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote. 2012, Brno. URL: http://www.math.muni.cz/~plch/diplomky/asymptote.pdf
 8. Roman Plch, Petra Sarmanova: Interactive 3D Graphics in HTML and PDF Documents. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 18(1-2), 76–92 (2008).
  doi: 10.5300/2008-1-2/76
 9. Plch, Roman; Šarmanová, Petra. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2008, roč. 2, č. 3, s. 281–290 URL: https://php.radford.edu/~ejmt/deliveryBoy.php?paper=eJMT_v2n3n1 [cit. 2012-04-27]
 10. Roman Plch, Petra Šarmanová: Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. , 31 (2007).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG