DOI: 10.5300/2013-1/44

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2013

Pages: 44–46

Author: Zdeněk Wagner

Tisk obrysu písma v PDF

Článek ukazuje možnost vykreslení obrysu písma přímým využitím operátorů PDF. Je vysvětlen způsob použití v ovladačích rodiny (x)dvipdfm(x) i v pdfTEXu. Jsou zmíněny možné komplikace a je uveden případ, kdy nelze metodu použít.

PDF, obrysy písma, výplň písma, iniciály, Open Type, Type 1

Printing the font outline in PDF

The article presents the possibility of printing the script outline by direct usage of PDF operators. Method of use in the (x)dvipdfm(m) drivers family as well as in pdfTEX is explained. Possible complications are mentioned and an example is shown where the method is inapplicable.

PDF, font outline and fill, inicial letters, Open Type, Type 1

References

  1. PDF Reference, sixth edition: Adobe Portable Document Format version 1.7. Adobe Systems Incorporated, November 2006.
  2. Wicks, Mark A. Dvipdfm User’s Manual. Version 0.12.4b. September 19, 1999.
  3. Thanh, Han The; Rahtz, Sebastian; Hagen, Hans; Henkel, Hartmut; Jackowski,Paweł; Schröder, Martin. The pdfTEX user manual. Rev. 655. November 23, 2010.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG