DOI: 10.5300/2013-1/47

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2013

Pages: 47–56

Author: Petr Olšák

PDFuni – akcenty v PDF záložkách

Záložky v PDF dokumentu (outlines, bookmarks) jsou texty, které za jistých okolností zobrazují PDF prohlížeče a které jsou klikací: rozvírají se a nabízejí stromovou strukturu. A hlavně klik na text v záložce způsobí skok na tomu odpovídající místo v dokumentu. Záložky se nikdy netisknou. Mnozí uživatelé pdfTEXu si jistě všimli, že český nebo slovenský text má někdy sklon ke znehodnocení akcentovaných znaků, pokud jej posíláme do záložek. V tomto článku si vysvětlíme pozadí těchto problémů a popíšeme makro PDFuni pro plainTEX, které problém s českými a slovenskými texty v záložkách a dalších podobných místech řeší.

PDF, outlines, kódování, TEX, balíček maker, PDFuni

PDFuni – accents in PDF bookmarks

Bookmarks in the PDF document (pdfoutlines) are texts which are displayed by PDF viewer under certain circumstances. They are clickable and connected to their destination in the document. They are organized in a tree structure. The bookmarks are never printed. Many TEX users may have noticed that Czech and Slovak texts are sometimes destroyed in the bookmarks: the accented letters are displayed badly. This article explains the technical background of this problem and describes the PDFuni macro package for plain TEX which solves this problem for Czech and Slovak texts in bookmarks and in the others PDF strings.

PDF, outlines, encoding, TEX, macro package, PDFuni


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG