DOI: 10.5300/2013-1/57

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2013

Pages: 57–64

Author: Tomáš Hála

LATEX, nebo ConTEXt? První zkušenosti se sazbou ConTEXtem

Po mnoha letech strávených ve světě LATEXu se autor rozhodl opustit vyjeté koleje a vyzkoušet jinou nadstavbu – ConTEXt. V tomto článku budou představeny první zkušenosti získané při přípravě knižní publikace týkající se podstatných rysů zpracování, jako jsou nastavení sazebního obrazce, sazba na řádkový rejstřík, strukturní značkování apod. Vybrané rysy obou nadstaveb jsou vzájemně porovnány a zhodnoceny.

TEX, ConTEXt, LATEX, srovnání nadstaveb

LATEX or ConTEXt? First experience with ConTEXt typesetting

After a number of years spent in LATEX civilisation, the author decided to fly the track and tried ConTEXt for book publishing. This paper covers the author’s experience with some necessary elements for typesetting books, e.g., layout setup, grid, structure markuping, etc. Selected features of both superstructures have been compared and discussed.

TEX, ConTEXt, LATEX, comparison of superstructures

References

 1. Carlisle, David. keyval.sty. Package for LATEX. 1993--1999.
 2. Hoekwater, Taco. Comparing ConTEXt and LATEX. MAPS 20/1998, s. 280–285.
 3. Kohm, Markus. Semi-Manual Grid Setting Using gridset. URL: http://ctan.mackichan.com/macros/latex/contrib/gridset/gridset.dtx
 4. Kroonenberg, Siep. Exact layout with \LaTeX. MAPS 31/2004, s. 67–70.
 5. Frank Mittelbach: Formatting documents with floats. A new algorithm for LaTeX2e. TUGboat 21(3) (2000).
 6. Frank Mittelbach, Michael Goossens: The LaTeX Companion. (2004).
 7. Olšák, Petr. Makro na sazbu článku „Kam se poděla dobrá typografie“ pro časopis MENSA. 28.\,3.\,1996 URL: http://math.feld.cvut.cz/ftp/olsak/vyuka/mensa.kam [cit. 2011-09-08]
 8. Petr Olsak: Proč nerad používám LaTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 7(1-2), 89–99 (1997).
  doi: 10.5300/1997-1-2/89
 9. Petr Olšák: TeXbook naruby. (1997).
 10. Ton Otten, Hans Hagen, Vit Zyka, Jan Busa, Jiri Hrbek, Martina Placha, Petr Tesarik: . Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 16(2-4), 1–150 (2006).
  doi: 10.5300/2006-2-4/1
 11. TEX Collection [DVD]. TEX Live 2010.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG