DOI: 10.5300/2013-2/100

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2/2013

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat. IV – Tři otázky uživatelů

Příspěvek ukazuje krátká makra, která řeší některé problémy začínajících uživatelů LATEXu. Konkrétně se jedná o makra pro testování prázdného argumentu, variantu LATEXového makra \cleardoublepage a o makra umožňující odlišně zpracovávat první znak a zbývající znaky daného řetězce.

LATEX, prázdný argument, \cleardoublepage

It Might Work. IV – Three Users' Questions

This paper describes short macros that solve several problems of LATEX beginners. There are macros testing whether an argument is empty, a variant of LATEX macro \cleardoublepage and macros that process differently the first character and the remaining characters of a given string.

LATEX, empty argument, \cleardoublepage

References

  1. Dittmar, Susan. Variant of \cleardoublepage starting on even page numbers. Příspěvek na texhax, 18.8.2005.
  2. Fenn, Adam. Empty arguments. Příspěvek na texhax, 17.8.2005.
  3. Lück, Uwe. Re: [texhax] read and process single characters. Příspěvek na texhax, 24.6.2005.
  4. Wagner, Torsten. Read and process single characters. Příspěvek na texhax, 24.6.2005.
  5. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 22(4), 339 (2001).
  6. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 25(2), 201 (2004).
  7. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 26(3), 253 (2005).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG