DOI: 10.5300/2013-2/107

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2/2013

Pages: 107–112

Author: Tomáš Hála

Komentář k nové revizi normy ČSN ISO 690 – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Článek komentuje revizi ČSN ISO 690 z března 2011, normy pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Zabývá se významnými změnami oproti dosavadní revizi, upozorňuje na nejasná místa a opomenuté chyby.

ČSN ISO 690:2011, bibliografické citace, bibliografické odkazy

Comments to New Revision of ČSN ISO 690 – Guidelines for Bibliographic References and Citations to Information Resources

The paper describes the revision of ČSN ISO 690 (March 2011) Bibliographic references and bibliografic citations of information resources. It deals with important changes in comparison with the old revision, warns on unclear points and remaining mistakes.

ČSN ISO 690:2011, bibliographic references, bibliografic citations

References

  1. ČSN ISO 690 : Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. (1996).
  2. ČSN ISO 690 : Informace a dokumentace -- Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. (2011).
  3. ČSN ISO 690-2 : Bibliografické citace. Elektronické dokumenty nebo jejich části. (2000).
  4. ISBD(ER) : Mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. (1998).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG