DOI: 10.5300/2013-2/67

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2/2013

Pages: 67–93

Author: Christophe Caignaert

A Story of kpfonts: Reaching the Limits of NFSS

The kpfonts package allows to use a large family of kp fonts. This paper describes a long development of this package, since its beginnings in 2005 to the last release published in 2010

During the years, many options were added to the package, that responded to users' demands. Particular options allow for instance to switch between and lighter fonts, between several ligatures of the letter f or the letter t, between recent and old-style shapes of digits, between serif and sans-serif mathematical fonts.

The paper also demonstrates usage of the \emph{kpfonts} package with some combinations of options.

Font, kpfonts package

A Story of kpfonts: Reaching the Limits of NFSS

Balíček kpfonts umožňuje používat velkou rodinu fontů kp. Tento článek popisuje dlouhý vývoj tohoto balíčku od počátků v roce 2005 až po poslední verzi publikovanou v roce 2010.

V průběhu let byly do balíčku přidávány různé volby reagující na připomínky uživatelů. Jednotlivé volby umožňují přepínat mezi různými variantami jednotlivých jevů použitých v písmu. Například přepínání mezi základní a světlou variantou písma, přepínání mezi různými variantami ligatur s písmenem f nebo s písmenem t, přepínání mezi současnými a starými kresbami číslic v matematickém módu nebo přepínání mezi patkovou a bezpatkovou sazbou matematiky.

Článek také obsahuje ukázky použití balíčku kpfonts s různými kombinacemi voleb.

Font, balíček kpfonts


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG