DOI: 10.5300/2013-3-4/157

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2013

Author: Zdeněk Wagner

TEX Live v kapse aneb iPad + Raspberry Pi + WiFi

Článek představuje spojení tabletu s mikropočítačem Raspberry Pi, které umožňuje provozovat TEX Live téměř v kapesním měřítku. S využitím informací z citované literatury článek poslouží jako podrobný návod pro instalaci.

Raspberry Pi, TeX Live, tablet.

TEX Live in a Pocket or iPad + Raspberry Pi + WiFi

The article presents the possibility of using a tablet together with Raspberry Pi and thus using TEX Live almost on a pocket-size equipment. Using information from the literature cited the article can also serve as a step-by-step manual for setting-up the system. Described equipment was used for correcting a book of 500 pages in a middle of a forest where neither internet connection nor electric power source were available. It was also used during two-day LATEX seminar where slides (generated in advance) were shown using a PDF viewer and Raspberry Pi was used to demonstrate running LATEX.

Raspberry Pi, TeX Live, tablet.

References

  1. Arthur Reutenauer: Mobile TeX: Porting TeX to the iPad. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 21(2-4), 84–90 (2011).
    doi: 10.5300/2011-2-4/84
  2. Raspberri Pi URL: http://www.raspberrypi.org
  3. RPi Peripherals. URL: http://www.elinux.org/RPi_Peripherals [cit. 2014-05-03]
  4. RPI-Wireless-Hotspot. URL: http://www.elinux.org/RPI-Wireless-Hotspot [cit. 2014-05-03]
  5. Kingston Wireless Readers. URL: http://www.kingston.com/en/wireless/wireless_readers [cit. 2014-05-03]

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG