DOI: 10.5300/2013-3-4/163

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2013

Pages: 163–172

Author: Zuzana Václavíková

Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách

Příspěvek se věnuje průzkumu dovedností editace textu mezi učiteli základních a středních škol. Budou uvedeny statistiky používání počítačových programů pro sazbu textu a obrázků a ukázky špatné nebo nevhodné sazby, stejně jako návrh řešení relativně neuspokojivého stavu. Jako statistický vzorek byla brána skupina učitelů studujících na Ostravské univerzitě v Ostravě rozšiřující studium matematiky v letech 2008–2012.

typografie, sazba, text.

The current state of writing documents among teachers in primary and secondary schools

The paper deals with a survey of text editing skills among teachers of primary and secondary schools. We present usage of computer software systems for typesetting text and images as well as examples of wrong or inadequate typography. The statistical sample was selected from the group of teachers studying lifelong study of mathematics at the University of Ostrava during the years 2008–2012.

typography, typesetting, text

References

  1. Robert Janák: Sazba versus Typografie. Kultura, umění a výchova. (2013).
  2. Jiří Rybička, Petra Čačková, Jan Přichystal: Průvodce tvorbou dokumentů. (2011).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG