DOI: 10.5300/2015-1-2/2

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2015

Pages: 2–69

Author: Ondřej Kutal

Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote

Tento článek je vytvořen na základě diplomové práce autora (Kutal, 2012). Popisuje tvorbu matematické grafiky s programem Asymptote. Cílem textu je, aby čtenář z pestrých příkladů pochopil základní myšlenky práce s programem a zároveň měl dostatek informací o pozadí těchto postupů. V první části jsou vysvětlena základní syntaktická pravidla, v dalších částech je pak podrobně popsána metodika práce ve 2D a 3D. V závěrečné části jsou rozebrány algoritmy, které v Asymptote převádějí rovinné útvary do 3D reprezentace.

Mathematical graphics with the Asymptote program

The aim of this paper is to describe creating of mathematical graphics with the program Asymptote with emphasis on 3D graphics. The task of this text is to make learning of the program easier with various examples used, while at the same time providing a solid description of the background of techniques used. In the first part, the basic syntax rules are explained, then in following chapters the routines for 2D and 3D are described. In the last chapter, algorithms converting planar regions into 3D surfaces are explained.

References

  1. ASYMPTOTE – Galeries d'exemples. (2011).
  2. Asymptote. (2014).
  3. Ondřej Kutal: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote. (2012).
  4. Specifikace formátu PRC. (2008).
  5. Surface Parametrization of Nonsimply Connected Planar Bézier Regions. (2011).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG