DOI: 10.5300/2015-1-2/70

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2015

Pages: 70–79

Author: Roman Plch

Matematika na čtečkách e-knih

Mobilní zařízení se stala nedílnou součástí našeho každodenního života, a je proto přirozené, že ovlivňují i výukový proces. Tištěné výukové materiály jsou postupně nahrazovány digitálními a jejich využívání se stále častěji přesouvá z počítačů na tato mobilní zařízení (mobily, tablety, čtečky e-knih). Tento příspěvek popisuje možnosti zobrazování matematických textů na mobilních zařízeních a dále se věnuje konverzi matematického textu do podoby vhodné k zobrazení na čtečkách e-knih.

Mathematics for readers of e-books

Mobile devices have become an integral part of our daily lives and that is why they have been affecting a learning process. Printed educational materials are being gradually replaced by a digital version. Displaying is increasingly shifting from desktop computers to the mobile devices (i.e. phones, tablets and e-book readers). This paper describes possibilities of displaying mathematical texts on the mobile devices and a possible conversion of mathematical texts for e-book readers is also analysed.

References

  1. F. Antol: Matematika na čtečkách e-knih. (2015).
  2. T. Bohdal: Jak číst PDF na ebook čtečkách. Ebook Expert.cz. (2014).
  3. EPUB. International Digital Publishing Forum : The Trade and Standards Organization for the Digital Publishing Industry. (2015).
  4. Error using pgfsysdriver with TeX4ht, only shows up with TeXlive 2014, ok with TeXlive 2013. TeX – LaTeX Stack Exchange. (2014).
  5. Kobo Device Comparison. (2015).
  6. Petr Sojka, Michal Ruzicka: Parallel Electronic Publications. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 18(3), 116–129 (2008).
    doi: 10.5300/2008-3/116
  7. J. Slovák, M. Panák, M. Bulant: Matematika drsně a svižně. (2013).
  8. The best way for math in epub -- font or SVG? (tex4ebook). TeX – LaTeX Stack Exchange. (2015).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG