DOI: 10.5300/2015-1-2/86

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2015

Pages: 86–94

Author: Jan Šustek

Načítání souboru s argumenty v TEXu

Cílem článku je simulovat v TEXu načítání souboru s argumenty z terminálu. Bude představeno několik řešení tohoto problému, od jednodušších po složitější. Přitom si čtenář připomene některá pravidla TEXu, s nimiž se tak často nesetká. Jako ukázku vytvoříme soubor brozura.tex, který po zavolání z terminálu pdftex brozura kniha načte dokument kniha.pdf a přerovná jeho strany do souboru brozura.pdf. Ten pak lze vytisknout jako brožuru.

TEX, argumenty, brožura, scanargs

Reading Files with Arguments in TEX

The paper shows a possibility in TEX how to input a file with arguments from the terminal. There are simple solutions and also more complicated solutions with several advanced rules of TEX explained. As an application there is file brochure.tex. The user inputs this file by pdftex brochure book. Then TEX reads the document book.pdf and reorders its pages into file brochure.pdf so that it can be printed as a brochure.

TEX, arguments, brochure, scanargs

References

  1. Petr Olšák: TeX pro pragmatiky. (2016).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG