DOI: 10.5300/2015-3-4/110

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2015

Pages: 110–119

Author: Luigi Scarso

Two Applications of SWIGLIB: GraphicsMagick and Ghostscript

We present two applications of SWIGLIB: a binding to the GraphicsMagick library that under certain conditions can speed up conversion of bitmaps by up to 20% and a binding to the Ghostscript library that simplifies the integration of PostScript programs in ConTEXt with the LuaTEX engine. Examples of TIFF conversion and barcodes in PostScript are shown.

LuaTEX, ConTEXt, SWIGLIB, GraphicsMagick, Ghostscript, image conversion

Dvě užití SWIGLIB: GraphicsMagick a Ghostscript

Článek se věnuje dvěma softwarovým knihovnám, které byly v rámci projektu SWIGLIB zpřístupněny formou ConTEXtových maker pro LuaTEX. Popsána je knihovna GraphicsMagick, která za vhodných podmínek dosahuje až 20% zrychlení při konverzi bitmapových obrázků, a knihovna Ghostscript, která umožňuje snadné začlenění postscriptových obrázků do ConTEXtových dokumentů. Použití maker je demonstrováno na ukázkách.

LuaTEX, ConTEXt, SWIGLIB, GraphicsMagick, Ghostscript, konverze obrázků

References

  1. Terry Burton: Barcode Writer in Pure PostScript.
  2. ConTeXt Group: ConTeXt Modules.
  3. LuaTeX Team: Experimental branch.
  4. Luigi Scarsoa: The SWIGLIB project. TUGboat 36(1), 41 (2015).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG