DOI: 10.5300/2015-3-4/98

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2015

Pages: 98–103

Author: Martin Pecina

Knížky jsou mánie jako každá jiná

Autor přibližuje čtenáři svůj přístup k přípravě typografického návrhu knížky. Zamýšlí se nad volbou velikosti a typu písma a nad celkovou grafickou úpravou připravované knihy.

Knižní design, typografie.

Books Are an Obsession Like Any Other

The author describes his approach to prepare the typographic design of a book. He focuses on the topics of choosing a type face and size, and the overall design.

Book design, typography.


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG