DOI: 10.5300/2016-1-4/121

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2016

Pages: 121–127

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat V – Cykly

Článek ukazuje, jak je možné v LATEXu procházet řetězce a zpracovávat je znak po znaku. Dále článek popisuje LATEXové makro \@for a jeho použití ukazuje na příkladu sazby tabulky.

LATEX, řetězce, cykly, \@for.

It Might Work. V – Loops

This paper shows how to use process strings, character by character, in LATEX. The paper also describes LATEX macro \@for and shows its application for typesetting tables.

LATEX, strings, loops, \@for.

References

  1. Paul W. Abraham, Karl Berry, Kathryn A. Hargreaves: TeX for the Impatient. (1990).
  2. Wilson, Peter: The memoir class for configurable typesetting URL: http://mirror.ctan.org/latex/macros/contrib/memoir/
  3. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 26(3), 253 (2005).
  4. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 28(1), 12 (2007).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG