DOI: 10.5300/2016-1-4/62

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2016

Pages: 62–77

Author: Marek Pomp

Dobře dokumentované statistické výpočty

Článek popisuje implementaci metody dobře dokumentovaných programů v prostředí pro statistické výpočty. Speciálně se věnuje balíčku Sweave určeném pro psaní dynamických dokumentů, jejichž výpočty se provádějí za pomocí statistického programu R.

literární programování, reprodukovatelný výzkum, Sweave, jazyk R.

Well-Documented Statistical Calculations

The paper describes the usage of the literate programming paradigm in the environment of statistical computations. In particular, the package Sweave for writing documents with the assistence of the statistical program R is presented.

literate programming, reproducible research, Sweave, language R.

References

 1. Christopher Gandrud: Reproducible Research with R and R Studio. (2013).
 2. Friedrich Leisch: Sweave User Manual URL: https://www.statistik.lmu.de/~leisch/Sweave/Sweavemanual.pdf [cit. 2016-12-20]
 3. Wolfgang Härdle, Bernd Rönz: Compstat. (2002).Physica-Verlag HDHeidelberg
  doi: 10.1007/978-3-642-57489-4Friedrich Leisch: Sweave: Dynamic Generation of Statistical Reports Using Literate Data Analysis. Chapter 89 (2002)., 575–580
  doi: 10.1007/978-3-642-57489-4_89
 4. N. Ramsey: Literate programming simplified. IEEE Software 11(5), 97–105 (1994).
  doi: 10.1109/52.311070
 5. RStudio Team. RStudio: Integrated Development Environment for R URL: http://www.rstudio.com/ [cit. 2016-12-20]
 6. Yihui Xie: Dynamic documents with R and knitr. (2013).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG