DOI: 10.5300/2016-1-4/78

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2016

Pages: 78–93

Author: Vít Novotný

Sazba textu označkovaného v jazyce Markdown uvnitř TEXových dokumentů

Článek pojednává o novém makrobalíku pro formáty odvozené od plain TEXu, který umožňuje do sázených dokumentů přímo vkládat pasáže v odlehčeném značkovacím jazyce Markdown. Autor popisuje motivaci pro vznik balíku a způsob, jakým balík pracuje. Použití je ilustrováno na příkladech.

Markdown, odlehčené značkování, Lua, plain TEX, LATEX, ConTEXt, Pandoc

Rendering Markdown inside TEX Documents

The article describes a new package for plain TEX derivatives that enables the direct inclusion of Markdown-formatted text into TEX documents. The author describes their motivation for the creation of the package and its inner workings. The usage of the package is explained through example.

Markdown, lightweight markup, Lua, plain TEX, LATEX, ConTEXt, Pandoc

References

 1. Johannes Braams, David Carliste, Alan Jeffrey a kol. The LATEX2e Sources URL: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/base/source2e.pdf [cit. 2016-06-02]
 2. Massmiliano Dominici: An overview of Pandoc. TUGboat 35(1), 44 (2014).
 3. Bryan Ford: Parsing expression grammars. ACM SIGPLAN Notices 39(1), 111–122 (2004).
  doi: 10.1145/982962.964011
 4. John Gruber: Markdown URL: http://daringfireball.net/projects/markdown/ [cit. 2016-08-15]
 5. Michal Horáček: Markdown to OPmac converter. Ver. 2dd262d 2016-06-24 URL: https://bitbucket.org/horacmi/md2opmac
 6. Donald Ervin Knuth: The TeXbook. (1986).
 7. LuaTeX dev. team: LuaTeX reference manual URL: http://www.luatex.org/svn/trunk/manual/luatex.pdf [cit. 2016-12-23]
 8. Uwe Lück: nicetext: Minimal markup for simple text (Wikipedia style) and documentation. Ver. r0.67 URL: https://www.ctan.org/pkg/nicetext
 9. John MacFarlane: lunamark. Ver. 0.4.0 URL: http://jgm.github.io/lunamark
 10. John MacFarlane: Pandoc: A universal document converter. Ver. 1.17.2 URL: http://pandoc.org
 11. Vít Novotný: A Markdown Interpreter forTeX URL: http://mirrors.ctan.org/macros/generic/markdown/markdown.pdf [cit. 2016-08-17]
 12. Petr Olšák: Program vlna. Ver. 1.5 URL: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/vlna/vlna-1.5.tar.gz
 13. Zdeněk Wagner, Petr Olšák: encxvlna: Vlna implemented in encTeX. Ver. 1.1 URL: https://www.ctan.org/pkg/encxvlna
 14. Geoffrey Poore: The minted package. Ver. 2.4 URL: http://ctan.org/pkg/minted
 15. Zdeněk Wagner: XeVlna: Vlna implemented in XeTeX. Ver. 1.0 URL: https://www.ctan.org/pkg/xevlna

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG