DOI: 10.5300/2016-1-4/94

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2016

Pages: 94–105

Author: Michal Hoftich

Elektronické knihy a systém TEX4ebook

Článek pojednává o konverzi dokumentů vytvořených v TEX u do formátů elektronických knih, především Epub 3. Na konkrétních příkladech jsou ukázány možnosti uzpůsobení průběhu konverze a vzhledu výsledného e-booku.

e-knihy, TeX4ht, HTML, konverze.

E-books and the TEX4ebook System

This article describes the process of conversion of a TEX document to e-book using TEX4ebook system. Concrete examples of configuration and caveats are provided.

e-books, TeX4ht, HTML, conversion.

References

 1. Nikos Drakos: LaTeX2HTML. Ver. 98.1 URL: http://www.latex2html.org/
 2. Michel Goosens: The LaTeX Web Companion: Integrating TeX, HTML, and XML. (1999).
 3. Eitan Gurari: TeX4ht. Ver. 200 URL: http://www.tug.org/tex4ht/
 4. Eitan Gurari: TeX4ht: HTML Production. TUGboat 25(1), 39 (2004).
 5. Michal Hoftich: TeX4ebook. Ver. 0.1d URL: https://www.ctan.org/pkg/tex4ebook
 6. Michal Hoftich: Make4ht. Ver. 0.1b URL: https://www.ctan.org/pkg/make4ht
 7. Bruce Miller: LaTeXML. Ver. 0.8 URL: http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/
 8. John MacFarlane: Pandoc. Ver. 1.17 URL: http://pandoc.org/
 9. Alberto Pettarin: Aeneas. Ver. 1.6 URL: https://www.readbeyond.it/aeneas/
 10. Alberto Pettarin: Menestrello. Ver. 3.0.0 URL: https://www.readbeyond.it/menestrello/index.html
 11. Viljami Salminen: Scale.css. Ver. 0.1 URL: https://github.com/viljamis/Scale
 12. The EPUB Working Group. EPUB for Education URL: http://www.idpf.org/epub/profiles/edu/spec/
 13. The International Digital Publishing Forum. EPUB 3 URL: http://idpf.org/epub/30
 14. The MathJax Consortium. EPUB3 Reading systems overview URL: http://docs.mathjax.org/en/latest/misc/epub.html

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG