DOI: 10.5300/2017-1-2/101

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2017

Pages: 101–109

Author: Aleš Kozubík

Mapy v LATEXových dokumentoch – predstavenie balíčka getmap

Cieľom príspevku je predstavenie balíčka getmap. Tento balíček umožňuje do LATEXových dokumentov zaradiť mapové materiály získané z externých zdrojov, ako sú OpenStreetMap alebo Google Maps a to aj s podporou Google Street View. V najjednoduchšom prípade pritom postačí aj špecifikácia požadovanej adresy. Balíček pre sťahovanie máp používa externý Lua skript, ktorý si vyžaduje aktiváciu funkcie \write18. Tento skript môže byť použitý aj samostatne z príkazového riadku.

mapy, LATEX, getmap, Lua

Maps in LATEX Documents – an Introduction of the getmap Package

The aim of this article is to introduce the getmap package. This package allows to include into the LATEX documents the map materials obtained from the external resources such as OpenStreetMap and Google Maps and even with the support of Google Street View. In the simplest case, the specification of an address is sufficient. The package loads the map using the \write18 feature, which must be activated to use this package. The image will be downloaded by an external Lua script that can be used also from the command line.

maps, LATEX, getmap, Lua

References

  1. Rudolf Blaško: LaTeX nie je farba na maľovanie. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, zborník medzinárodnej konferencie OSSConf 2010. , 43 (2010).
  2. Rudolf Blaško: LaTeX nie je farba na maľovanie, ale na písanie. Otvorený softvér vo~vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, zborník medzinárodnej konferencie OSSConf 2011. , 249 (2011).
  3. Josef Kleber: Downloading maps from OpenStreetMap, Google Maps or Google Street View. (2017).
  4. Helmut Kopka, Patrick W. Daly : LaTeX: podrobný průvodce. (2004).
  5. Aleš Kozubík: Prezentačné materiály v triede Beamer. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach, zborník medzinárodnej konferencie OSSConf 2011. , 223 (2011).
  6. Jiří Rybička: \LaTeX pro začátečníky. (2003).
  7. Jiří Rybička, Petra Čačková, Jan Přichystal: Průvodce tvorbou dokumentů. (2011).
  8. Pavel Stříž: Sazba v TeXu a kresba v METAPOSTu. (2011).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG