DOI: 10.5300/2017-1-2/3

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2017

Pages: 3–54

Author: Hans Hagen

ConTEXt–Lua Documents

In ConTEXt, it is now possible to prepare documents in a mixture of TEX, XML, METAPOST, and Lua. The article gives a short introduction into the programming language of Lua and then goes on to describe how Lua can be used for programming in ConTEXt MkIV.

Lua, LuaTEX, ConTEXt, MkIV

ConTEXt–Lua dokumenty

V rámci formátu ConTEXt lze připravovat dokumenty pomocí kombinace jazyků TEX, XML, METAPOST a Lua. Článek v krátkosti shrnuje základy jazyka Lua a následně se věnuje způsobům, jakými je možné jazyk využít při přípravě dokumentů ve formátu ConTEXt MkIV.

Lua, LuaTEX, ConTEXt, MkIV


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG