DOI: 10.5300/2017-1-2/55

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2017

Pages: 55–63

Author: Hans Hagen

Exporting XML and ePub from ConTEXt

The article describes the XML backend of ConTEXt, which can be used to produce structured XML documents out of a TEX input. One of the many applications of the XML backend is the conversion to ePub e-book format, which the article covers in detail.

ConTEXt, XML, ePub

ConTEXt–Lua dokumenty

Článek popisuje výstupní modul pro ConTEXt, který slouží pro generování strukturovaných XML dokumentů z TEXového vstupu. Jednou z aplikací tohoto modulu, které se článek věnuje blíže, je export do formátu ePub využívaného čtečkami elektronických knih.

ConTEXt, XML, ePub


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG