DOI: 10.5300/2017-1-2/64

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2017

Pages: 64–97

Authors: Hans Hagen, Idris Samawi Hamid

Oriental TEX: Optimizing Paragraphs

The article describes the state of the art in paragraph optimization for Arabic as implemented in ConTEXt. The implementation is introduced using Latin script examples. The article proceeds to describe the main features of Arabic script and known approaches towards paragraph optimization. One of the described approaches is then implemented and used to typeset a passage from the Qurʾān.

mikrotypography, OpenType, ConTEXt, LuaTEX

Orientálský TEX: Optimalizace odstavcového zlomu

Článek popisuje systém pro optimalizaci odstavcového zlomu při sazbě arabštiny ve formátu ConTEXt. Implementace je představena na úryvcích v latince. Článek následně popisuje základní vlastnosti arabského písma a známé postupy při optimalizaci odstavcového zlomu. V závěru článku je jeden z popsaných postupů využit při sazbě pasáže z Koránu.

mikrotypografie, OpenType, ConTEXt, LuaTEX


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG