DOI: 10.5300/2017-1-2/98

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2017

Pages: 98–100

Author: Taco Hoekwater

MetaPost: PNG Output

Since the version 1.80x, MetaPost has a third output backend: it is now possible to generate PNG bitmaps directly from within MetaPost.

MetaPost, PNG

MetaPost: PNG výstup

Od verze 1.80x má MetaPost třetí možný výstupní formát obrázků. Nyní je možné generovat obrázek ve formátu PNG přímo v MetaPostu.

MetaPost, PNG


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG