DOI: 10.5300/2017-3-4/118

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2017

Pages: 118–137

Authors: Petr Sojka, Vít Novotný

TeX na školách? Samozřejmě ano! Příklad užití TeXu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

Studenti Masarykovy univerzity (MU) užívají TEX velmi široce – píší závěrečné práce, eseje, odborné články. Stejně tak je TEX využíván při výuce elektronického publikování a literárního programování, pro přípravu vědeckých článků, písemných testů a učebních materiálů a ke generování tiskových výstupů a webových stránek z univerzitních databází informačním systémem. TEX a příbuzné technologie byly na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) systematicky podporovány a využívány po více než dvacet let. V tomto článku popisujeme TEXové projekty, které se nám na FI MU podařilo realizovat. Mezi tyto spadá návrh fakultní vizuální identity, materiály pro výuku elektronického publikování a nástroje pro databázové publikování. Výsledky projektů hodnotíme a rozebíráme možné budoucí využití TEXu a příbuzných technologií. Na základě výsledků statistické analýzy využití TEXu na MU potom argumentujeme, proč je odpověď na otázku v názvu článku kladná.

TEX in Schools? Just Say Yes: The use of TEX at the Faculty of Informatics, Masaryk University

Students at Masaryk University (MU) use TEX for many purposes, such as writing theses, essays, and papers. It is also used by the staff for teaching electronic publishing and literate programming, for writing scientific papers, quizzes and teaching resources, and for generating documents and web pages from university databases by the university information system. TEX and related technologies have been systematically supported and deployed at the Faculty of Informatics of MU (FI MU) for more than two decades. In this paper, we describe the TEX-related support and projects that we have realized at various levels. These include the design of the Faculty's visual identity, resources for teaching electronic publishing, and for database publishing directly from the University's information system. We evaluate the outcomes, and consider some possible future deployments of TEX-related technologies. With the data analytics of fithesis3 class support and its use at MU, we give arguments why the answer to the often-asked question in the title is in the affirmative, at least for computer science schools like ours and for authoring math publications.

References

 1. David Antoš: PATLIB, knihovna pro manipulaci se vzory. (2001).
 2. David Antoš, Petr Sojka, Simon Pepping: Pattern Generation Revisited. Proceedings of the 16th European TeX Conference, Kerkrade, 2001. , 7 (2001).
 3. Nelson H. F. Beebe: 25 Years of TeX and MF: Looking back and looking forward – TUG 2003 keynote address. TUGboat 25(1), 7 (2004).
 4. Al Cuoco: TeX in schools: Why not? TUGboat 12(2), 303 (1991).
 5. Barbara Day: The Velvet Philosophers. (1999).
 6. Zuzana Došlá, Roman Plch, Petr Sojka: Matematická analýza s programem Maple: 2. Nekonečné řady. (2002).
 7. Hans Hagen, Tomasz Przechlewski, Karl Berry, Jerzy Ludwichowski: Children of TeX. XXV Miȩdzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX: Materiały konferencnyjne. , 18 (2017).
 8. Jan Holeček, Petr Sojka, Syropoulos Apostolos, Karl Berry, Yannis Haralambous, Baden Hughes, Steven Peter, John Plaice: Animations in a pdfTeX-generated PDF. TUGboat TeX, XML, and Digital Typography. 25, 35 (2004).
 9. Miroslav Hrad, Petr Sojka: Automatizace sazby a skenování formulářů. Zpravodaj CSTUG 12(3–4), 123 (2002).
 10. Han The Thanh: Přenositelný formát dokumentu a sázecı́ systém TeX. (1996).
 11. Han The Thanh: Improving TeX's Typeset Layout. TUGboat 19(3), 284 (1998).
 12. Han The Thanh: Micro-typographic extensions to the TeX typesetting system. TUGboat 21(4), 317 (2000).
 13. Han The Thanh: Margin kerning and font expansion with pdfTeX. TUGboat 22(3), 146 (2001).
 14. Han The Thanh: Micro-typographic extensions of pdfTeX in practice. TUGboat 25(1), 35 (2004).
 15. Han The Thanh, Sebastian Rahtz: The pdfTeX user manual. TUGboat 18(4), 249 (1997).
 16. Pavel Janík: Digitálnı́ formáty pı́sma v počı́tačové sazbě. (2000).
 17. Martin Jarmar: Conversion of Mathematical Documents into Braille. (2012).
 18. Donald E. Knuth: Theory and Practice. (1989).
 19. Simon Laube: TeX in Schools: Just Say Yes! TUGboat 36(3), 188 (2015).
 20. Martin Lı́ška: Evaluation of Mathematics Retrieval. (2013).
 21. Miroslava Misáková: Kvalitní typografie v počítačové sazbě. (1998).
 22. Konrad Neuwirth: TeX in Schools: Just Say No. TUGboat 12(1), 171 (1991).
 23. Vít Novotný: Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu. (2015).
 24. Vít Novotný, Tomasz Przechlewski, Karl Berry, Jerzy Ludwichowski: Using Markdown inside TeX Documents. XXV Miȩdzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX: Materiały konferencnyjne. , 50 (2017).
 25. Jan Pazdziora: Algoritmy řádkového a stránkového zlomu v počítačové sazbě. (1997).
 26. Jan Pazdziora, Michal Brandejs: University Information System Fully Based on WWW. ICEIS 2000 Proceedings. , 467 (2000).
 27. Zuzana Popelková: Makra pro sazbu rozvrhových tabulek. (2001).
 28. Tomasz Przechlewski, Karl Berry, Jerzy Ludwichowski (editors): XXV Miȩdzynarodowa Konferencja Użytkowników Systemu TeX: Materiały konferencnyjne. (2017).
 29. Michal Růžička, Petr Sojka: Automated Processing of TeX-typeset Articles for a Digital Library. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. , 167 (2008).
 30. Karel Skoupý: NTS: a New Typesetting System. TUGboat 19(3), 318 (1998).
 31. Petr Sojka, Han The Thanh, Jiří Zlatuška: The Joy of TeX2PDF – Acrobatics with an alternative to DVI format. TUGboat 17(3), 244 (1996).
 32. Petr Sojka: Notes on compound word hyphenation in TeX. TUGboat 16(3), 290 (1995).
 33. Petr Sojka: Hyphenation on Demand. TUGboat 20(3), 241 (1999).
 34. Petr Sojka: Animations in PDF. Proceedings of the 8th SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2003. (2003).
 35. Petr Sojka: Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript. Proceedings of the 8th SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2003. (2003).
 36. Petr Sojka: Rapid Evaluation using Multiple Choice Tests and TeX. Proceedings of the 8th SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2003. (2003).
 37. Petr Sojka (editors): Towards a Digital Mathematics Library. Proceedings of DML 2008. (2008).
 38. Ruyong Feng, Wen-shin Lee, Yosuke Sato: Computer Mathematics. (2014).Springer Berlin HeidelbergBerlin, Heidelberg
  doi: 10.1007/978-3-662-43799-5Petr Sojka: Digitization Workflow in the Czech Digital Mathematics Library. Chapter 13 (2014).101 (2014)., 147–156
  doi: 10.1007/978-3-662-43799-5_13
 39. Petr Sojka, David Antoš, Pat Hall, Durgesh D. Rao: Context Sensitive Pattern Based Segmentation: A~Thai Challenge. Proceedings of EACL 2003 Workshop on Computational Linguistics for South Asian Languages – Expanding Synergies with Europe. , 65 (2003).
 40. Petr Sojka, Rudolf Červenka, Martin Svoboda, Jiřı́ Zlatuška: TeX for database publishing. Proceedings of the 7th European TeX Conference, Prague, 1992. , 53 (1992).
 41. Apostolos Antonacopoulos, Michael Gormish, Rolf Ingold: Petr Sojka, Radim Hatlapatka: Document engineering for a digital library. (2010)., 3
  doi: 10.1145/1860559.186056320100922075417
 42. Petr Sojka, Roman Plch: Technological challenges of teaching mathematics in a blended learning environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 18(5/6), 657 (2008).
  doi: 10.1504/IJCEELL.2008.022172
 43. Petr Sojka, Jiřı́ Rákosník, Petr Sojka: From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in a Digital Library. Towards Digital Mathematics Library---Proceedings of DML 2008. , 17 (2008).
 44. Petr Sojka, Michal Růžička: Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat 29(1), 118 (2008).
 45. Petr Sojka, Pavel Ševeček: Hyphenation in TeX — Quo Vadis? TUGboat 16(3), 280 (1995).
 46. Wojtek Sylwestrzak, José Borbinha, Thierry Bouche, Aleksander Nowiński, Petr Sojka, Petr Sojka: EuDML—Towards the European Digital Mathematics Library. Towards a Digital Mathematics Library. , 11 (2010).
 47. Jiřı́ Zlatuška: Automatic generation of virtual fonts with accented letters for TeX. Cahiers GUTenberg 10-11, 57 (1991).
 48. Jiřı́ Zlatuška (editors): Proceedings of the 7th European TeX Conference, Prague, 1992. (1992).
 49. Jiří Zlatuška: When MF does it alone. TUGboat 16(3), 227 (1995).
 50. Jiří Zlatuška: NTS: Programming Languages and Paradigms. EuroTeX Proceedings. , 241 (1999).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG