DOI: 10.5300/2017-3-4/155

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2017

Pages: 155–164

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat VI – Odstavce

Článek ukazuje možnosti nastavení TEXových odstavcových parametrů pro různá i méně typická zarovnání odstavce.

LATEX, balíček shapepar, odstavce, zarovnání.

It Might Work. VI – Paragraphs

This paper demonstrates possibilities of setting the TEX paragraph parameters for different, even less usual, paragraph justifications.

LATEX, shapepar package, paragraph, justification.

References

  1. Donald Arsenau, David Carliste: shapepar.sty. (2002).
  2. David Carliste, Peter Schmitt: Russian paragraph shapes. Baskervile 6(1), 13 (1996).
  3. Victor Eijkhout: TeX by topic, A TeXnician's Reference. (1991).
  4. (2006).Flynn, Peter. Re: simultaneous justification in latex. Příspěvek ve skupině comp.text.tex, 20. 9. 2006. URL: https://groups.google.com/d/msg/comp.text.tex/fiIULrMrFFg/wOwAMkEMBSUJ [cit. 2018-02-19]
  5. Donald Ervin Knuth: The TeXbook. (1986).
  6. Platt, Nikos. Justify at right margin or in next line. Příspěvek ve skupině comp.text.tex, 21. 8. 2006. URL: https://groups.google.com/d/msg/comp.text.tex/HuLnSEd3Krg/s6lFSmdC0JIJ [cit. 2018-02-19]
  7. Peter Wilson: The hanging package. (2004).
  8. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 28(2), 229 (2007).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG