DOI: 10.5300/2018-1-4/1

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 1–10

Author: Vít Novotný

Příprava Zpravodaje CSTUG

Článek popisuje strukturu, sazbu a předtiskovou přípravu Zpravodaje CSTUG. Rozepsány jsou veškeré kroky na cestě rukopisu článku do schránek čtenářů. Autor je od roku 2016 technickým redaktorem Zpravodaje.

LATEX, ConTEXt, barvy, Ghostscript, BibLATEX, biber, XML

Preparing the CSTUG Bulletin

The article describes the structure, the typesetting and the preflight of the CSTUG Bulletin. We take a detailed look at the journey of a manuscript to the readers’ mailboxes. The author has been the editor of the CSTUG Bulletin since 2016.

LATEX, ConTEXt, barvy, Ghostscript, BibLATEX, biber, XML

References

  1. Philipp Lehman, Philip Kime, Moritz Wemheuer, Audrey Boruvka, Joseph Wright: The biblatex Package. (2018).
  2. Oren Patashnik: BibTeXing. (1988).
  3. Tomas Hala: Markup Style for Fast Typesetting of Bibliographic References. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 18(3), 142–150 (2008).
    doi: 10.5300/2008-3/142

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG