DOI: 10.5300/2018-1-4/11

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 11–21

Author: Michal Hoftich

Publikování z LATEXu na web pomocí TEX4ht

Publikování dokumentů vytvářených pomocí LATEXu jako webových stránek je poměrně komplikovaný úkol. Představíme si konverzní systém TEX4ht, který tento proces umožňuje, a sestavovací program make4ht, který ho řídí.

TEX4ht, HTML

LATEX to Web Publishing using TEX4ht

The article gives overview of the current state of development of TEX4ht, LATEX to xml convertor. It introduces make4ht, a build system for TEX4ht as well as basic ways how to configure TEX4ht.

TEX4ht, HTML

References

  1. Michal Hoftich: Elektronické knihy a systém TeX4ebook. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 26(1-4), 94–105 (2016).
    doi: 10.5300/2016-1-4/94
  2. Michal Hoftich: The Make4ht package: A build system for tex4ht. (2018).
  3. Michal Hoftich: The Luaxml package: Lua library for reading and serialising XML files. (2018).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG