DOI: 10.5300/2018-1-4/22

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 22–37

Author: Marek Pomp

Tabulky v dobře dokumentovaných statistických výpočtech

Článek popisuje metodu publikování dobře dokumentovaných statistických výpočtů s pomocí programu R. Speciálně se věnuje vytváření tabulek za pomocí balíčků knitr a kableExtra.

Tables in well-documented statistical calculations

The article describes the method of publishing well-documented statistical cal- culations using software R. It is specially about creating tables using knitr and kableExtra.

References

 1. Simon Fear: Publication quality tables in LaTeX. (2016).
 2. Reproducible Research with R and R Studio. 715 (2013).Chapman and Hall/CRC
  doi: 10.1201/b15100
 3. Wolfgang Härdle, Bernd Rönz: Compstat. (2002).Physica-Verlag HDHeidelberg
  doi: 10.1007/978-3-642-57489-4Friedrich Leisch: Sweave: Dynamic Generation of Statistical Reports Using Literate Data Analysis. Chapter 89 (2002)., 575–580
  doi: 10.1007/978-3-642-57489-4_89
 4. Marek Pomp: Dobře dokumentované statistické výpočty. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 26(1-4), 62–77 (2016).
  doi: 10.5300/2016-1-4/62
 5. RStudio team: Publication quality tables in LaTeX. (2015).
 6. Yihui Xie: Dynamic Documents with R and knitr. 1419 (2016).Chapman and Hall/CRC
  doi: 10.1201/b1516620180903184552
 7. Hao Zhu: Create awesome latex table with knitr::kable and kableextra. (2018).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG