DOI: 10.5300/2018-1-4/38

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 38–42

Author: Hans Hagen

LuaTEX version 1.0.0

After ten years of development, the first stable version of the LuaTEX engine was released at the 10th International ConTEXt Meeting 2016. The article describes the beginnings, the development, and the future of LuaTEX.

Lua, LuaTEX, ConTEXt

Verze 1.0.0 stroje LuaTEX

Po deseti letech vývoje byla na jubilejním desátém Mezinárodním setkání uživatelů ConTEXt u v roce 2016 vydána první stabilní verze TEX ového stroje LuaTEX. Článek popisuje začátky, vývoj a budoucnost LuaTEX u.

Lua, LuaTEX, ConTEXt


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG