DOI: 10.5300/2018-1-4/59

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 59–78

Author: Hans Hagen

ConTEXt Performance

The processing speed of a TEX engine is affected by a number of factors, such as the format, macros, scripting, fonts, microtypographic extensions, SyncTEX, and command-line redirection. The article discusses the individual factors from the perspective of a ConTEXt user. The article also measures the overhead of ConTEXt MkII and MkIV, the impact of command-line redirection on the speed of ConTEXt MkIV, the impact of fonts on the speed of typesetting with ConTEXt MkIV, and the speed of typesetting with ConTEXt MkII and MkIV.

Lua, LuaTEX, LuajitTEX, ConTEXt MkII, ConTEXt MkIV

Rychlost ConTEXtu

Rychlost TEXového stroje je ovlivněna množstvím faktorů, jako je formát, makra, skripty, písma, mikrotypografická rozšíření, SyncTEX a přesměrování standardního chybového výstupu. Článek diskutuje jednotlivé faktory z pohledu uživatele ConTEXtu. Článek dále měří režii formátů ConTEXt MkII a MkIV, dopad přesměrování výstupu na rychlost ConTEXtu MkIV, dopad písem na rychlost sazby v ConTEXtu MkIV a rychlost sazby v ConTEXt u MkII a MkIV.

Lua, LuaTEX, LuajitTEX, ConTEXt MkII, ConTEXt MkIV


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG