DOI: 10.5300/2018-1-4/79

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 79–89

Author: Hans Hagen

Variable fonts

In September 2016, variable fonts were added to the OpenType 1.8 specification, reintroducing the ideas of Knuth's MetaFont and Adobe's multiple master to mainstream font design. The article explains the relevant parts of the OpenType specification, and describes the implementation of variable fonts in ConTEXt.

variable fonts, OpenType, ConTEXt, LuaTEX

Variabilní fonty

V září roku 2016 přibyly do specifikace OpenType 1.8 tzv. variabilní fonty jakožto znovuoživení myšlenek Knuthova MetaFontu a multiple master fontů od Adobe. Článek vykládá relevantní části specifikace OpenType a popisuje implementaci variabilních fontů v ConTEXtu.

variabilní fonty, OpenType, ConTEXt, LuaTEX


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG