DOI: 10.5300/2018-1-4/90

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2018

Pages: 90–100

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat VII – Makra

V článku jsou ukázány další možnosti nastavení tvaru a zarovnání odstavce. Dále jsou zde ukázány různé možnosti definování maker v LATEXu.

LATEX, odstavec, makro, \parshape, \newcommand, \def

It Might Work. VII – Macros

This paper demonstrates more possibilities of setting the paragraph shape and alignment in LATEX. It also shows several possibilities to define macros in LATEX

LATEX, paragraph, macro, \parshape, \newcommand, \def

References

  1. Paul Abrahams, Kathryn Hargreaves, Karl Berry: TeX for the Impatient. (1990).
  2. Hendri Adriaens: The xkeyval package. (2005).
  3. David Carliste: The keyval package. (1999).
  4. Victor Eijkhout: TeX by Topic: A TeXnician's Reference. (1992).
  5. Donald Knuth: The TeXbook. (1984).
  6. Heiko Oberdiek: The twoopt package: Definitions with two optional arguments. (1999).
  7. Paul Vojta: Re: New York Times headline style. (2007).
  8. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 28(2), 229 (2007).
  9. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 29(2), 324 (2008).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG