DOI: 10.5300/2019-1-4/24

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2019

Pages: 24–43

Author: Tomáš Hála

Tabulky v ConTEXtu: přístupy, možnosti, algoritmy

Sazba tabulek trvale patří mezi obtížnější prvky při zpracování publikací. Příspěvek přináší přehled možností sazby tabulek v systému ConTEXt. Zabývá se srovnáním dostupných způsobů, starších i současných, konkrétně se jedná o prostředí table, tabulate, TABLE, xtables, srovnává jejich možnosti vzájemně i s „konkurenčním“ LATEXem.

Tabulky mohou být i generovány z dat v jiném formátu, velmi často z formátu CSV. Proto se příspěvek dále zabývá i možnými přístupy tzv. databázového zpracování.

Dále budou předvedeny některé jednoduché algoritmy, kterými lze snadno rozšířit stávající možnosti. Algoritmy budou prezentovány v jazyce Lua, jenž je součástí systému ConTEXt MkIV.

ConTEXt, LATEX, srovnání, sazba, tabulky, table, tabulate, TABLE, xtables, CSV

Tables in ConTEXt: Ways, Possibilities, Algorithms

In the publication process, the typesetting of tables belongs to the more complicated tasks. This paper reviews old and current ways of typesetting tables in ConTEXt (environments table, tabulate, TABLE, xtables), and compares them mutually and with the ‘rival’ LATEX.

Tables can be generated from other formats such as the frequently used CSV. Therefore, the paper deals also with database processing.

Finally, some simple algorithms for easy extensions of the available repertoire are presented.

ConTEXt, LATEX, comparison, typesetting, tables, table, tabulate, TABLE, xtables, CSV

References

 1. Donald Ervin Knuth: The TeXbook. (1986).
 2. Tomáš Hála: LaTeX, nebo ConTeXt? První zkušenosti se sazbou ConTeXtem. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 23(1), 57–64 (2013).
  doi: 10.5300/2013-1/57
 3. Tomáš Hála: Proč jsem zkusil ConTeXt. Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2015. , 37 (2015).
 4. Ton Otten, Hans Hagen, Vit Zyka, Jan Busa, Jiri Hrbek, Martina Placha, Petr Tesarik: . Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 16(2-4), 1–150 (2006).
  doi: 10.5300/2006-2-4/1
 5. Aditya Mahajan: ConTeXt basics for users: Table macros. TUGboat 28(3), 372 (2007).
 6. Aditya Mahajan: ConTeXt basics for users: Table macros II. TUGboat 29(1), 219 (2008).
 7. Willi Egger: My Way: Use of the natural table environment. (2003).
 8. Hans Hagen: Extreme Tables: ConTeXt MkIV. (2015).
 9. Y. Shafranovich: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files.
 10. Jukka Korpela: Tab Separated Values (TSV): A format for tabular data exchange.
 11. Eric Steven Raymond: The Art of Unix Programming: Chapter 5, Textuality: Data File Metaformats.
 12. Přispěvatelé ConTeXt Garden : ConTeXt Garden: Modules. (2017).
 13. Mojca Miklavec: My Way: Creating tables using CSV (comma-separated values). , 1
 14. Jiří Hála: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. (1999).
 15. Jaroslav Hajtmar: ScanCSV – Lua knihovna pro zpracování CSV souborů ConTeXtem a LuaLaTeXem. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 22(2), 76–90 (2012).
  doi: 10.5300/2012-2/76
 16. Pablo Rodriguez: HandleCSV.
 17. Hans Hagen: Simple Spreadsheets: ConTeXt MkIV.
 18. Petra Talandova: Typesetting Possibilities for Tables. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 18(3), 151–160 (2008).
  doi: 10.5300/2008-3/151

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG