DOI: 10.5300/2019-1-4/66

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2019

Pages: 66–72

Author: Jiří Rybička

Výsledky výuky zpracování textů

Výuka zpracování textů je na Provozně ekonomické fakultě MENDELU zavedena formou volitelného předmětu již více než 18 let. Koncepce předmětu se postupem času poněkud změnila z počátečního více technického pojetí k současnému, které se soustřeďuje na obecnější poznatky z typografie a zaměření na odborné, zejména závěrečné práce. Článek se zabývá nástinem analýzy výsledků výuky v tomto předmětu, a to zpracováním vybraných výsledků ze zkouškových písemných prací.

The Results of Teaching Text Processing

Teaching of text processing is introduced at the Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno as an optional subject for more than 18 years. The concept of the subject has over time somewhat changed from the initial more technical concept to the current one focused on more general knowledge of typography and on technical texts, especially the final works. The article deals with the outline of the analysis of the learning outcomes in this subject, by processing selected exam results work.

References

  1. Jana Borůvková: Jak napsat bakalářskou práci. (2010).
  2. Eliška Cvingráfová: Počítače v chemii: Příloha bakalářské práce. (2011).
  3. ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. (2014).
  4. Jiří Raclavský: Nejdůležitější pravidla úpravy odborného textu.
  5. Ivan Šošolík: Typografická pravidla.
  6. Typografická pravidla. (2014).
  7. Typografie – základy.

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG