DOI: 10.5300/2020-1-2/48

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2020

Pages: 48–56

Author: Vít Novotný

Markdown 2.8.1: Směle k trůnu odlehčeného značkování v TEXu

Markdown je odlehčený značkovací jazyk, který je určený pro přípravu strukturně jednoduchých dokumentů. Existující systémy pro sazbu dokumentů v jazyce Markdown využívají často TEX, ale zachází s ním jako s černou skříňkou, čímž znemožňují použití standardních TEXových balíků a nástrojů. Oproti tomu balík Markdown umožňuje sazbu dokumentů v jazyce Markdown přímo z TEXu místo toho, aby se snažil nahradit TEX omezenějším systémem.

Od svého vydání v roce 2016 obdržel balík Markdown množství významných aktualizací, které přidaly nové funkce a zlepšily uživatelskou přístupnost balíku. V tomto článku si balík Markdown krátce představíme a podíváme se na novinky v jeho funkcionalitě a dokumentaci.

Markdown, Lua, plain TEX, LATEX, ConTEXt, Pandoc

Markdown 2.8.1: Boldly Unto the Throne of Lightweight Markup in TEX

Markdown is a lightweight markup language that makes it easy to write structurally simple documents. Existing tools for rendering markdown documents to pdf treat TEX as a black box. In contrast, the Markdown package provides support for styling and typesetting markdown documents in TEX, extending a TEXie's toolbox rather than forcing them to replace TEX with a more limited tool.

Since its release in 2016, the package has received several important updates improving the functionality and user experience. In this article, I will reintroduce the package, and describe its new functionality and documentation.

Markdown, Lua, plain TEX, LATEX, ConTEXt, Pandoc

References

 1. John Gruber: Daring Fireball: Markdown. (2013).
 2. Vít Novotný: Sazba textu označkovaného v jazyce Markdown uvnitř TeXových dokumentů. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 26(1-4), 78–93 (2016).
  doi: 10.5300/2016-1-4/78
 3. Vít Novotný: Using Markdown Inside TeX Documents. TUGboat 38(2), 214 (2017).
 4. Vít Novotný: A package for converting and rendering markdown documents inside TeX. (2019).
 5. Frank Mittelbach: Doc – Format LaTeX documentation. (2018).
 6. D. E. Knuth: Literate Programming. The Computer Journal 27(2), 97–111 (1984).
  doi: 10.1093/comjnl/27.2.97
 7. Edward Rolf Tufte: The Cognitive Style of PowerPoint. (2006).
 8. Vít Novotný: A Markdown Interpreter for TeX. (2019).
 9. Vít Novotný: Markdown Package User Manual. (2019).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG