DOI: 10.5300/2020-1-2/64

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2020

Pages: 64–97

Author: Tomáš Szaniszlo

Dva bloky otázok a odpovedí od Donalda Knutha na FI MU

V októbri 2019 hostila Fakulta informatiky Masarykovej univerzity Donalda Knutha, ktorý pri tejto príležitosti viedol dva bloky otázok a odpovedí na témy informatiky a umenia. Po krátkom úvode k nim nájdete v tomto článku ich textové prepisy.

Donald Knuth, Umenie programovania, Záujmy bez hraníc, otázky a odpovede

Two questions and answers sessions by Donald Knuth at FI MU

In October 2019 the Faculty of Informatics, Masaryk University hosted Donald Knuth as a guest who led two questions and answers sessions at this occasion, dedicated to the themes of Computer Science and art. Besides some background on these lectures you can also find their transcripts in this article.

Donald Knuth, Computer Programming as Art, Boundless Interests, Q&A

References

  1. Petr Sojka, Petr Kubíček: Donald Knuth a Dana Scott: Týden s držiteli Turingovy ceny v Brně. (2019).
  2. Donald Knuth: Fantasia Apocalyptica. (2020).
  3. Dávid Lupták: Fantasia Apocalyptica: Česká premiéra. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 29(1-4), 11–18 (2019).
    doi: 10.5300/2019-1-4/11
  4. Jiří Zlatuška: Donald E. Knuth doktorem honoris causa Masarykovy univerzity. (1996).
  5. Petr Sojka, Petr Kubíček: Otázky a odpovědi s Donaldem Knuthem: Umění programování. (2019).
  6. Petr Sojka, Petr Kubíček: Otázky a odpovědi s Donaldem Knuthem: Zájmy bez hranic. (2019).
  7. Tomáš Szaniszlo: Donald E. Knuth Q&A Session 1 Transcript. (2019).
  8. Tomáš Szaniszlo: Donald E. Knuth Q&A Session 2 Transcript. (2019).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG