DOI: 10.5300/2020-1-2/98

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2020

Pages: 98–104

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat IX – Opakování textu

Článek ukazuje, jak je v LATEXu možné opakovat text číslovaných prostředí, a to včetně opakování tohoto číslování. Dále ukazuje možnosti, jak zarovnat krátký text do obdélníku.

LATEX, opakování, \newtheorem, zarovnání textu, tabular

It Might Work IX – Repetition of Text

This paper shows possibilities in LATEX to repeat text of numbered environments, including repetition of the numbering. The paper also shows how to align a text into a rectangle.

LATEX, repetition, \newtheorem, text alignment, tabular

References

  1. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 30(2), 287 (2009).
  2. Peter Wilson: LaTeX for ISO Standards. (2002).
  3. Peter Wilson: LaTeX Package Files for ISO 10303: Source code. (2002).
  4. Donald Arseneau: Setting counters to output of a \pref command. (2007).
  5. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 28(2), 229 (2007).
  6. Donald Arseneau: Re: Text filling the line. (2007).
  7. Enrico Gregorio: Re: Text filling the line. (2007).
  8. Dan Luecking: Re: Text filling the line. (2007).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG