DOI: 10.5300/2020-3-4/105

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2020

Pages: 105–107

Author: Petr Sojka

Úvodník

Úvodník představuje obsah čísla Zpravodaje a pojednává o změně stanov Sdružení CSTUG, o projektu digitalizace Zpravodaje a o jednom z prvních předsedů CSTUGu Karlu Horákovi.

Introductory Word by Once and Future President

In addition to the introduction of the content of the Zpravodaj issue, the author refers about the changes of CSTUG bylaws, about the digitization project of Zpravodaj, and about the former CSTUG president Karel Horák.


Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG