DOI: 10.5300/2020-3-4/168

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2020

Pages: 168–176

Author: Peter Wilson

Mělo by to fungovat X

Článek přináší ukázku využití programovacího jazyka Lua ke zjištění počtu jednotlivých znaků v daném textovém souboru. Druhá část článku se zabývá možností změny rozvržení stránky v LATEXu v souvislosti se sazbou vícestránkového seznamu obrázků.

Počet slov, četnost znaků, Lua, textový soubor, rozvržení strany, prostředí quote, prostředí quotation, balíček changepage, třída memoir, seznam obrázků

It Might Work X

This paper shows an example how to use Lua program to find the number of particular characters in a given text file. The second part of the paper shows ways to change the page layout in LATEX, with applications for typesetting a multi-page list of figures.

Word counting, character frequency, Lua, text file, page layout, quote environment, quotation environment, changepage package, memoir class, list of figures

References

  1. Peter Wilson: Glisterings. TUGboat 31(1), 90 (2010).
  2. Robin Fairbairns: texfaq: A compilation of Frequently Asked Questions with answers. (2014).
  3. Ruari McLean: The Thames and Hudson Manual of Typography. (1980).
  4. Roberto Ierusalimschy: Programming in Lua. (2006).
  5. Jan Šustek: Sazba odstavců do textových oblastí. Zpravodaj CSTUG 19(3), 124 (2009).
  6. Peter Wilson: changepage: Margin adjustment and detection of odd/even pages. (2009).
  7. Pieter Oostrum: fancyhdr: Extensive control of page headers and footers in LaTeX 2e. (2021).
  8. Peter Wilson: memoir: Typeset fiction, non-fiction and mathematical books. (2020).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG