DOI: 10.5300/2021-1-4/63

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2021

Pages: 63–75

Author: Barbara Beeton

Ladění LATEXových souborů

Každý uživatel LATEXu se alespoň jednou během své práce setkal s problémem, kdy z nějakého důvodu LATEX dokument nepřeloží. Jak se vypořádat s jednoduchými problémy v LATEXu, je poměrně dobře známo, ale jsou i situace, na které běžné metody nestačí.

V tomto článku si představíme postupy řešení několika typů problémů, které se objevily během dlouholeté praxe člena technické podpory Americké matematické společnosti, který vyřizuje dotazy jak od autorů, tak i od samotných editorů. Podíváme se na obvyklé i méně časté problémy, se kterými se při své práci setkává. A se kterými se může setkat každý uživatel LATEXu.

LATEX, ladění, chyby, log soubor

Debugging LATEX Files

Every LATEX user has, at least once in her career, been faced with a thorny problem when compilation shuts down for some obscure reason. How to deal with simple problems is reasonably well known, but there are situations when the time-honored methods fall short.

This article presents strategies and tactics for dealing with the many types of problems that have arisen during long experience as a member of the AMS technical support staff, handling questions from authors and the editorial staff. Both common and uncommon glitches are visited, with a bias toward avoiding problems in one's own work – something for everyone.

LATEX, debugging, errors, log file

References

  1. Barbara Beeton: Debugging LaTeX files: Illegitimi non carborundum. TUGboat 38(2), 159 (2017).
  2. Stack Exchange.
  3. Donald E. Knuth: The TeX book. A (1986).
  4. Victor Eijkhout: TeX by Topic: A TeXnician's Reference. (1992).
  5. Petr Olšák: TeXbook naruby. (2001).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG