DOI: 10.5300/2021-1-4/83

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2021

Pages: 83–92

Author: Dominik Rehák

Priama sadzba dokumentov rôznych formátov v TEXu pomocou nástroja Pandoc

TEXový balík Markdown umožňuje priamo sádzať dokumenty v jazyku Markdown a štylizovať jednotlivé prvky jazyka Markdown. Neponúka však podporu pre iné formáty dokumentov. Naopak program Pandoc umožňuje konverziu mezi desiatkami formátov dokumentov vrátane TEXu a Markdownu, neumožňuje ale štylizovanie jednotlivých prvkov dokumentov.

Článok pojednáva o tom, ako je možné pridaním podpory medziformátu Pandocu do Markdownu umožniť priamu sazdbu rôznych textových formátov v TEXových dokumentoch. Zameriavam sa na množiny prvkov Markdownu a Pandocu a rozdiely medzi nimi, ktoré bude musieť nadchádzajúca implementácia prekonať. Nakoniec uvádzam plánované používateľské rozhranie pre TEX.

Markdown, Pandoc, Lua, LATEX

Direct Typesetting of Various Document Formats in TEX Using the Pandoc Utility

The Markdown TEX package allows authors to typeset documents in the Markdown language and maintain control over how the documents will look. However, the package doesn't provide support for document formats other than Markdown. In contrast, the Pandoc tool enables the conversion between dozens of document formats including TEX and Markdown, but only provides rudimentary control over styling.

This article elaborates on the possibility of typesetting various text formats directly in TEX by adding support for Pandoc's intermediate document representation into the Markdown package. I focus mainly on the intermediate representations of Markdown and Pandoc as well as the differences between them, which my upcoming implementation will have to overcome. At the end of my article, I present the planned user interface for TEX.

Markdown, Pandoc, Lua, LATEX

References

  1. Vít Novotný: Sazba textu označkovaného v jazyce Markdown uvnitř TeXových dokumentů. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 26(1-4), 78–93 (2016).
    doi: 10.5300/2016-1-4/78
  2. John MacFarlane: Pandoc: a universal document converter. (2006).
  3. Andreas Matthias: The pdfpages Package. (2021).
  4. John MacFarlane, Hans Hagen, Khaled Hosny: Lunamark. (2009).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG